Våra tjänster

Sanmark & partners är ett fastighetsförmögenhetsförvaltningsbolag, vars kunder huvudsakligen är stiftelser, föreningar och institutioner, men även privatpersoner och företag.

 

Fastighetsförmögenhetsförvaltning

Fastighetsförmögenhetsförvaltning betyder att man sköter aktivt om kundens fastighetsförmögenhet samt optimerar avkastningen.

Utöver att äga aktier är det att bra att ha fastighetsplaceringar. Dessa hjälper att att fördela risker och jämnar kassaflödet. Egna fastighetsplaceringar kan även vara en bättre placering än att placera i fastighetsfonder. När man jämför avkastningen på egna fastighetsplaceringar med fastighetsfonder, skall man komma ihåg att många fastighetsfonder använder sig av lånehävstång.

Tack vare sitt starka kunnande i reparationer och underhåll, kan Sanmark & partners ge ett märkbart mervärde åt sina kunder genom rätta åtgärder och rätt prissatta åtgärder. Genom  att fatta rätta beslut gällande reparationer och underhåll, betalar inte fastighetsägaren för mycket eller i onödan, och på så sätt förbättras avkastningen på fastighetsplaceringarna.

Skötsel av fastighetsportföljen innebär i praktiken olika tjänster, av vilka kunden kan välja det som passar kunden bäst, eller så kan kunden överföra hela skötseln av fastighetsportföljen åt Sanmark & partners.

 

Grundkartläggning av kundens fastighetsförmögenhet; utgående från kundens behov - kostnadsfritt för Sanmark & partners kunder

 • göra en avkastningskalkyl  samt ge förslag om åtgärder
 • vid behov finna lämpliga hyresgäster
 • uppföljning av hyresinbetalningarna
 • reparationsarbeten; genomföra, leda och övervaka dessa
 • fortlöpande ärenden
 • uppföljning och rapportering för ägaren
 • bokföring och skattedeklarationer

Faktureringsprincip fast månadsavgift eller timdebitering

Fastighetsförmedling och uthyrning

Sanmark & partners fungerar även som fastighetsförmedlare, dvs. säljer, köper och hyr ut för sina kunders räkning.

Sanmark & partners lovar inte för mycket, men når det bästa priset för kunden tack vare erfarenhet och starkt kunnande.

Detta sker via olika sälj- och hyreskanaler och vid behov sätter man objektet i sälj-/uthyrningsskick med de åtgärder som därtill behövs.

Unika värdefulla objekt säljs ofta diskret genom att utnyttja Sanmark & partners säljkanaler och nätverk.

Konsult- och experttjänster

Sanmark & partners fungerar som hjälp, konsult och verkställare för kunden.

Att anlita en professionell med branschkunnande, leder ofta till att avkastningen på fastigheten ökar.

 

Administrativ, operativ konsultering

 • styrelsemedlemsskap
 • ombudsman
 • exempel på expertistjänster:
 • fastighetskartläggning 
 • utarbeta en handlingsstrategi
 • avkastningskalkyler
 • växelverkan med myndigheter
 • planläggningsärenden
 • ändring av bolagsordning eller användningsändamål

 

Teknisk konsultering

 • tekniska kartläggning
 • konditionskartläggning
 • reparationsplaner
 • lösning på inomhusluftproblem
 • specialkunnande är gamla hus och hur hus andas

 

AKA och KHK fastighetsvärderingar

 • av Centralhandelskammaren auktoriserad värderare.

 

Faktureringsprincip fast månadsavgift eller enligt offert

 

 

Sanmark & partners erbjuder åt stiftelser kostnadsfritt en grundkartläggning av stiftelsens fastighetsförmögenhet samt åtgärdsförslag