PRISLISTA + mvs 24 %

Fastighetsförmögenhetsförvaltning

Kartläggning av kundens behov
Grundanalys kostnadsfritt

Fastighetsportföljförvaltning
Avtal / timdebitering

Konsultering, hyresreskontra och skattedeklarationer
125 €/h

Säljuppdrag

Försäljning av lägenheter
Förmedlingsprovision 1,8 % Helsingfors,  2,5 % övriga områden,  1,75 % i över 1.2500.000 €:s affärer

Försäljning av fastigheter och kontor
Förmedlingsprovision 4 %,  2,5 % i över 1.250.000,- €:s affär, 1,75 % i över 2.500.000,- €:s affär 

Köpuppdrag

Fastigheter, kontor och lägenheter
Förmedlingsprovision 4 %, 2,5 % i över 1.250.000,- €:s affär, 1,75 % i över 2.500.000,- €:s affär

Uthyrningsuppdrag  

Uthyrning av fastigheter och kontor
en och en halv månads hyra

Uthyrning av lägenheter
en månads hyra i vilken mvs. 24% ingår

Reparations- och städarbeten  

Sätta objekten i sälj- / uthyrningsskick för att optimera avkastningen 
samarbetspartners, timdebitering / offert 

Aktie- och värdepappersportföljförvaltning

samarbetspartners

 

 

Rese-ersättning  
0,75 €/km