Företaget

Sanmark & partners har verkat framgångsrikt sedan år 2006, då ekon.mag., AKA/KHK, AFM Carl-Johan Sanmark sålde åt ett medelstort företag sitt fastighetsservicebolag som han lett och ägt i tio år.

Sanmark & partners erbjuder åt sina kunder skräddarsydda tjänster gällande fastigheter. Omfattningen av tjänsterna bestäms alltid utgående från kundens behov.

Vi har ett nätverk av mångåriga samarbetspartners, med vilkas hjälp vi kan även utföra  större utmanande projekt.

Med hjälp av sin marknadsförings- och försäljningsbakgrund  har Carl-Johan Sanmark sålt för sina kunders räkning märkbara objekt de senaste åren.

Sanmark fungerar som ordförande i flera stiftelser och husbolags styrelser samt även som skattmästare i en medelstor stiftelse.

Han har i sitt tidigare företag ansvarat för genomförandet av otaliga reparationsprojekt gällande både enskilda lägenheter och hela fastigheter.

Carl-Johan Sanmarks mångåriga personliga intresse för gamla byggnader samt genomförandet av flera utmanande reparationsprojekt i över 200 år gamla hus har gett honom en stark syn hur gamla byggnader skall repareras med pietet och med tillämpandet av väl beprövade gamla reparationsmetoder.

Flera inomhusluftproblem har blivit lösta just genom att förstå konstruktionerna i ett gammalt hus och hur ett gammalt hus andas.

Erfarenhet, kunnande och marknadskunskap har även tillkommit av  att sköta egen fastighetsportfölj.

 

Referenser

Några  exempel på förverkligade uppdrag de senaste åren:

  • Hela höghus i Eira, Tölö, Brändö samt Hertonäs, kontorshus i Boxbacka, badhotell,
  • lantegendomar, skogsområden är exempel på förverkligade sälj- och köpuppdrag.
  • Gemensamt för objekten är deras unika karaktär och att de inte annonseras i tidningar eller på internet, utan säljs diskret.
  • En diskret försäljning av ett unikt objekt leder ofta till ett högre försäljningspris.

Gemensamt för objekten är deras unika karaktär och att de inte annonseras i tidningar eller på internet, utan säljs diskret. En diskret försäljning av ett unikt objekt leder ofta till ett högre försäljningspris.

Se flera referensobjekt

VARFÖR VÄLJA Sanmark & partners !

För Sanmark & partners är varje kund lika viktig och hela verksamheten baserar sig på kundens bästa. Vi har förutsättningar att erbjuda hjälp från små enskilda uppdrag till stora invecklade kontinuerliga uppdrag. Genom att koncentrera sig på ett begränsat antal uppdrag i gången och inte på en allt för stor mängd uppdrag samtidigt, så kan Sanmark & partners bättre betjäna sina kunder och därmed även skapa större mervärde åt sina kunder.

Ifall man har till exempel fem kontorsutrymmen till uthyrning och inte hundratals samtidigt, så är resultatet sannolikt bättre för dessa fem utrymmen, eftersom fokuseringen är hundraprocentigt på dessa. En stor aktör med massor av objekt är inte alltid nödvändigtvis det bästa alternativet för kunden

Sanmark & partners operativa fastighetsförmögenhetsförvaltning är effektiv, fungerande och lönsam för kunden!

Kontor:

Sanmark & partners

Bergmansgatan 18

00140 HELSINGFORS

09-660 640
info@sanmark.fi

Carl-Johan Sanmark, ekon. mag., AKA/KHK-värderare, AFM, verkställande direktör

0400-709070
sanmark@sanmark.fi

Sanmark & partners / Oy Sanmark Ab,  signum 1505483-7