Fastighetsförmögenhetsförvaltning

Vår verksamhet baserar sig på att aktivt öka värdet och avkastningen på våra kunders fastighetsegendom. Vi underlättar våra kunders vardag genom att helhetsomfattande sköta om deras fastighetsegendoms löpande ärenden.

Fastighetsförmedling och uthyrning

Vi har framgångsrikt sålt, köpt och hyrt ut för våra kunders räkning hela höghus, paradlägenheter, kontor samt butiksutrymmen. Vi har en bred erfarenhet av alla slags fastighetstransaktioner.

Konsult- och experttjänster

Vi konsulterar, förhandlar och förverkligar överenskomna åtgärder på våra kunders vägnar. AKA fastighetsvärderingar, konditionskartläggningar, reparationsplaner och lösningar på inomhusluftproblem är exempel på vår konsultation. Vi kan fungera som expert i kundens styrelse eller som operativt ansvarig till exempel i en stiftelse.