Palvelumme

tarjoamme asiakkaillemme seuraavia palveluja:

Kiinteistöomaisuudenhoitoa

Kiinteistöomaisuudenhoito tarkoittaa asiakkaiden kiinteistöomaisuuden aktiivista hoitoa sekä siitä saatavan tuoton optimointia.

Vahvan korjaus- ja ylläpito-osaamisensa kautta Sanmark & partners pystyy luomaan asiakkailleen merkittävää lisäarvoa oikeiden ja oikeanhintaisten korjaus- ja ylläpitotoimenpiteiden kautta. Tekemällä oikeita päätöksiä ylläpidossa ja korjauksissa kiinteistön omistaja ei maksa liikaa eikä turhasta, jolloin kiinteistösijoitusten tuotto paranee.

Kiinteistösalkun hallinnalla tarkoitetaan erilaisia palveluita, joista asiakas voi joka valita tarvitsemansa tai ulkoistaa koko kiinteistöomaisuudenhoidon Sanmark & partnersille:

 • Tuottolaskelmien laatiminen sekä ehdotus toimenpiteistä
 • Mahdollisten vuokralaisten hankinta
 • Vuokramaksujen seuranta
 • Korjaustyöt sekä niiden läpivieminen, johtaminen ja valvominen
 • Juoksevat asiat
 • Seuranta ja raportointi omistajalle
 • Tilitoimistopalvelut, kuten kirjanpito, veroilmoitukset ym.

Laskutusperusteena on joko kiinteä kuukausikorvaus tai tuntiveloitus.

Kiinteistövälitys ja vuokraus

Sanmark & partners toimii LKV kiinteistövälittäjänä. Otamme vastaan osto, myynti ja vuokraustoimeksiantoja. Tarvittaessa laitamme kohteet myynti/vuokrauskuntoon. 

Moni arvokohde myydään diskreetisti Sanmark & partnersin myyntikanavia ja verkostoja hyödyntäen.

Konsultointi ja asiantuntijapalvelut

Sanmark & partners toimii asiakkaan avustajana, konsulttina ja toimeenpanijana. Alan ammattilaisen osaaminen ja kokemus parantaa kiinteistön tuottavuutta.

Hallinnollinen, operatiivinen konsultointi

 • Hallituksen jäsenyyksiä
 • Asiamiestehtäviä
 • Asiantuntijapalveluita, joista esimerkkejä:
 • Kiinteistökartoitus
 • Toimintastrategian laatiminen
 • Tuottolaskelmat
 • Viranomaisten kanssa kanssakäyminen
 • Kaavamuutoksia
 • Yhtiöjärjestyksen sekä käyttötarkoituksen muuttaminen
 • AKA ja KHK kiinteistöarvioinnit. Kauppakamarin auktorisoima kiinteistöarvioija.

Tekninen konsultointi

 • Tekniset kartoitukset
 • Kuntokartoitukset
 • Korjaussuunnitelmat
 • Sisäilmaongelmien ratkaiseminen
 • Yksi erikoisosaamisalue on vanhat talot ja talojen hengittävyys

AKA ja KHK kiinteistöarvioinnit

 • Keskuskauppakamarin auktorisoima arvioija

Laskutusperuste on tuntiveloitus tai tarjouksen mukaan.

 

Sanmark & partners tarjoaa säätiöille veloituksetta perustason kiinteistöomaisuuskartoituksen toimenpide-ehdotuksineen.