Utförda köp-, sälj- samt uthyrningsuppdrag 2006–2020

Köpta 2016:

Mechelingatan 10, kontor, 185 m2 

Köpta 2014:

Höghus, Brändö, 32 lägenheter 

Köpta 2011:

Höghus, Tölö, 25 lägenheter, 8 affärsutrymmen

 

Sålda 2020:

Fastighetshelhet Ulrikasborg, 13 lägenheter, 11 butiker, 1947 m2 
Trutholmsvägen 2, lägenhet, 54 m2 
Trutholmsvägen 2, lägenhet, 54 m2 
Trutholmsvägen 2, lägenhet, 66 m2 
Tranvägen 2, Borgå, lägenhet, 43 m2 
Alexandersgatan 19, Borgå, lägenhet, 63 m2 

Sålda 2019:

Mechelingatan 10, kontor, 185 m2   
Egnahemshustomt, Rödsand, Vanda
Skogslägenhet, 2 hektar, Sibbo
Skogslägenhet, 41 hektar, Sibbo
Mechelingatan 10, butik, 62 m2  
Mechelingatan 10, butik, 50 m2  
Mechelingatan 10, butik, 36 m2 
Näckens gränd 8, butik, 40 m2 

Sålda 2018:

Georgsgatan 32, lägenhet, 50 m2 
Museigatan 23, lägenhet, 62 m2
Östra Brahegatan 13, lägenhet, 40 m2 
2 egnahemshustomter, Nybacka, Esbo 
Egnahemshustomt, Rödsand, Vanda

Sålda 2017:

4 egnahemshustomter,  Nybacka, Regementsbacken, Esbo
Bergmansgatan 12, lägenhet, 156 m2 
Svinhufvudsvägen 15, lägenhet, 35 m2 
Mechelingatan 10, kontor, 185 m2  
Topeliusgatan 9, bostad, 114 m2   
Mechelingatan 10, butik, 62 m2  
Mechelingatan 10, butik, 50 m2  
Mechelingatan 10, butik, 36 m2 

Sålda 2016:

Sjöstrandtomt, 37000 m2, Lahnus, Esbo; byggrätt 2160 m2
Strandtomter, 9445 m2, Krokudden, Esbo; byggrätt 2390 m2 
Södra Hesperiagatan 2, kontor, 333 m2 
Marinkasernsgatan 7, butiksutrymmme, 28 m2

Sålda 2015:

Kalevagatan 22, kontor, 24 m2 
2 egnahemshustomter, Nybacka, Regementsbacken, Esbo 

Sålda 2014:

Badhotell / fritidsanläggning, 50 km från Helsingfors, 9000 m2, 8 hektars strandtomt 
Obebyggd tomt, 3899 m2, Munksnäs strand, Helsingfors 
19 egnahemshustomter, Nybacka, Regementsbacken, Esbo  

Sålda 2013:

Höghus, Hertonäs, 40 lägenheter
Nordsjö, 5,5 hektars strandtomt, 1 km egen strand 
19 egnahemshustomter, Nybacka, Esbo 
Bergmansgatan 18, lager, 30 m2

Sålda 2012:

3 lägenheter i Helsingfors

Sålda 2011:

5 Höghus, Östra Helsingfors, 3547 m2, 63 lägenheter
Brändö, villa, 200 m2.
Bocksbacka, 2 butiksutrymmen, tot. 327 m2
2 lägenheter i Helsingfors

Sålda 2010:

Strandtomt, 2 hektar, Gumbostrand, Sibbo
Liten fastighetsportfölj, Helsingfors, 4 lägenheter, 207 m2
Jungfrustigen 3, paradlägenhet, 187 m2
Fastighetsportfölj, Mannerheimvägen 69, 8 butiksutrymmen, 333 m2
Runebergsgatan 37, lägenhet 72 m2
3 lägenheter i Helsingfors

Sålda 2009:

Bondgård, Borgå
9 lägenheter i Helsingfors trakten

Sålda 2008:

1/3 av ett jugendhus i Helsingfors centrum, 3 paradvåningar, tot. 639 m2.
Bocksbacka, kontorshus, 2707 m2.
802 m2:s nytt egnahemshus på 7 hektars strandtomt
Granö, Helsingfors, radhuslägenhet 346 m2
Fredrikstorg, lägenhet, 215 m2
Unionsgatan, lägenhet, 204 m2
Högbergsgatan/Lilla Robertsgatan, lägenhet, 187 m2
Bergmansgatan, lägenhet, 80 m2
Bergmansgatan, butik/kontor, 167 m2.
Bergmansgatan, lager, 124 m2.
Skepparegatan, garage, 52 m2.
Fredriksgatan, kontor, 114 m2

Sålda 2007:

Jugendhus i Eira, 22 lägenheter, 1200 m2
Fastighetsportfölj, 23 lägenheter i Helsingfors området, 1180 m2
Gäddvik/Westend, radhuslägenhet, 310 m2
3 lägenheter i Helsingfors

Sålda 2006:

Skogslägenhet, 170 hektar, 60 km från Helsingfors
Strandfastighet med torp och uthus, 13 hektar, 70 km från Helsingfors
14 lägenheter i Helsingfors

 

Uthyrda 2020:

Norra Hesperiagatan 15, 5 kontorsutrymmen, 1092 m2
Barnets Borgs vägen 1, lägenhet, 31 m2
Råholmsvägen 9, lägenhet, 31 m2 
Norra Kajen 12, lägenhet, 310 m2
Åldermansgatan 12, Lovisa, lägenhet, 57 m2
Lilla Robertsgatan 5, lägenhet, 81 m2
Främlingsgatan 1, lägenhet, 105 m2
Åldermansgatan 12, Lovisa, lägenhet, 31 m2
Albertsgatan 10, butik, 51 m2 
Elisabetsgatan 11, lägenhet, 48 m2  
Bergmansgatan 20, butik, 48 m2 
Stora Robertsgatan 3-5, lägenhet, 38 m2
Elisabetsgatan 11, lägenhet, 15 m2  
Sjötullsgatan 11, kontor, 500 m2   
Eino Leinos gata 7, bilhallsplats
Arkadiagatan 8, lägenhet, 32 m2
Sjötullsgatan 11, kontor, 250 m2   
Unionsgatan 45, butik, 70 m2     
Eldaregatan 4, kontor, 123 m2   
Parisgatan 4, butik, 100 m2     

Uthyrda 2019:

Hyvlerivägen 11, lager, 20 m2
Älvornas stig 5, arbetsrum, 32 m2
Väinämöinengatan 5, lägenhet, 24 m2 
Lilla Robertsgatan 5, lägenhet, 81 m2
Skeppsbron, Lovisa, egnahemshus, 166 m2 
Mechelingatan 10, kontor, 185 m2 
Fredriksgatan 24, lägenhet, 42 m2
Fredriksgatan 24, lägenhet, 41 m2
Mechelingatan 10, kontor, 25 m2  
Mechelingatan 10, kontor, 50 m2  
Eino Leinos gata 7, bilhallsplats
Stora Robertsgatan 3-5, lägenhet, 38 m2
Eldaregatan 4, arbetsrum, 10 m2
Elisabetsgatan 4, lager, 80 m2  
Arkadiagatan 8, lägenhet, 32 m2  
Georgsgatan 18, kontor, 168 m2
Kärrlaggen 4, Tranbacka, kontor, 117 m2 
Elisabetsgatan 11, lägenhet, 15 m2  
Eldaregatan 11, kontor, 40 m2
Älvornas stig 5, arbetsrum, 40 m2
Runebergsgatan 50, butik, 50 m2 
Ostra centrum, butik, 87 m2

Uthyrda 2018:

Norra kajen 12, lägenhet, 150 m2
Hyvlerivägen 11, lager, 97 m2
Ostra centrum, butik, 87 m2
Georgsgatan 27, kontor, 230 m2
Bergmansgatan 20, butik, 48 m2 
Norra Esplanaden 21, kontor, 265 m2
Eldaregatan 4, kontor, 10 m2
Georgsgatan 16, paradlägenhet, 330 m2
Fredriksgatan 24, lägenhet, 41 m2
Topeliusgatan 9, arbetsrum, 35 m2   
Mechelingatan 10, kontor, 185 m2  
Eldaregatan 4, kontor, 116 m2
Bergmansgatan 33,bilhallsplats, 20 m2
Hyvlerivägen 11, logistikutrymme, 271 m2  
Skeppsbron, Lovisa, egnahemshus, 166 m2  

Uthyrda 2017:

Norra Esplanaden 21, kontor, 185 m2   
Bergmansgatan 20, butik, 48 m2   
Mechelingatan 47, lager, 70 m2  
Mechelingatan 43, butik, 130 m2
Eldaregatan 4, arbetsrum, 10 m2
Eino Leinos gata 7, bilhallsplats
Mechelingatan 10, kontor, 72,5 m2 
Älvornas stig 5, arbetsrum, 40 m2
Hyvlerivägen 11, lager, 50 m2
Hyvlerivägen 11, arbetsrum, 420 m2
Mechelingatan 43, butik, 130 m2
7 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2016:

Norra Hesperiagatan 15, 6 kontorsutrymmen, 640 m2
Mannerheimvägen 81, kontor, 120 m2
Nylandsgatan 7, kontor, 165 m2
Nylandsgatan 17, kontor, 122 m2
Unionsgatan 45, butik, 47 m2
Savilagatan 1b, butik, 57 m2
Hamngatan 2, butik, 152 m2
4 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2015:

Norra Hesperiagatan 15, 8 kontorsutrymmen, 2400 m2
Sjötullsgatan 11, kontor, 500 m2
Norra kajen 12, lägenhet, 310 m2
Bergmansgatan 20, butik, 48 m2
4 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2014:

Georgsgatan 16, kontor, 161 m2
Mannerheimvägen 16, kontor, 203 m2
Mannerheimvägen 16, kontor, 96 m2 
4 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2013:

Georgsgatan 23, kontor, 121 m2
Mannerheimvägen 16, kontor, 237 m2
Bergmansgatan 20, butik, 48 m2
Annegatan 12, kontor, 538 m2 
20 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2012:

Bergmansgatan 20, butik, 48 m2
Bölegatan 2, kontor, 123 m2 
Bölegatan 2, kontor, 287 m2
Bergmansgatan 18, lager, 45 m2 
Georgsgatan 18, kontor, 168 m2
Georgsgatan 18, kontor, 129 m2
Savilagatan 1b, kontor, 34 m2
Bergmansgatan 18, lager, 35 m2
Sjötullsgatan 11, kontor, 500 m2
15 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2011:

Bergmansgatan 20, butik, 48 m2
Skepparegatan 35, garage, 46 m2
Mannerheimvägen 16, kontor, 113 m2
Kaserngatan 38, butik, 34,5 m2
Georgsgatan 16, kontor, 175 m2
Georgsgatan 23, kontor, 115 m2
Norra Hesperiagatan 15, kontor, 216 m2  
Bulevarden 13, kontor, 244 m2
16 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2010:

Norra Hesperiagatan 15, kontor, 800 m2
Hertonäs, kontor, 132 m2
Hertonäs, arbetsutrymme, 88 m2
Bergmansgatan 18, lager, 30 m2
Maringatan 1, kontor, 75 m2
Nåldammsvägen 4, butik, 86 m2
Prästängsgatan 5, Ekenäs, lägenhet, 42,5 m2
Torngatan 3, Ekenäs, lägenhet, 51,5 m2
Hertonäs, kontor, 10,5 m2
Savilagatan 1b, kontor, 57 m2
Savilagatan 1b, butik, 57 m2
Forums kvarter, kontor, 84 m2
Mannerheimvägen 69, butik, 22 m2
Mannerheimvägen 69, butik, 147 m2
Richardsgatan 4, butik, 62 m2
Albertsgatan 1, 2 butiker, 65 m2
15 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2009:

Unik strandvilla, Esbo
Lönnrotsgatan 4, kontor, 136 m2
Parisgatan 4, butik, 100 m2
Alexandersgatan 12, kontor, 86 m2
Richardsgatan 4, arbetsutrymme, 50 m2
Hertonäs, kontor, 40 m2
22 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2008:

Alexandersgatan, butik, 330 m2
Tölögatan, kontor, 220 m2
Eriksgatan , kontor, 186 m2
Eriksgatan , kontor, 110 m2
Bergmansgatan 20,48 m2, butik
Bergmansgatan 21, 80 m2
Topeliusgatan, arbetsutrymme, 35 m2
Torngatan 3,  Ekenäs, lägenhet, 52 m2
6 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2007:

Bergmansgatan, butik, 48 m2
Skepparegatan, garage, 46 m2
Kaserngatan, butik, 34,5 m2
Mariegatan, butik, 73 m2
Majblomman seniorbostad, 102 m2
8 lägenheter i Helsingfors

Uthyrda 2006:

7 lägenheter i Helsingfors